Ajuntament de Barcelona

Espai de participació - Assemblees

 

Espai on els i les adolescents poden dir la seva!

Quines activitats t’agradaria fer?

Vols fer algun canvi a l’espai?

Proposa!

(2 cops al trimestre).